Pokrajinski muzej Koper ima že od svoje ustanovitve leta 1911 sedež v palači Belgramoni Tacco, v kateri so predstavljene arheološka, umetnostno in kulturnozgodovinska zbirka. Zbirka novejše zgodovine je predstavljena v prostorih nekdanjega hotelskega kompleksa (Galeb), ki se drži muzejskega vrta, etnološka zbirka pa v beneško-gotski stavbi na Gramscijevem trgu. Občasnim razstavam je namenjen prostor Muzejske galerije, pod okrilje muzeja pa sodi še dislocirana enota v Ilirski Bistrici s stalno razstavo na gradu Prem.

www.pokrajinskimuzejkoper.si